แนะนำนักเตะ
แนะนำนักเตะ

ทักคินารดิ เป็นหนึ่งในนักเตะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ทีม

ทักคินารดิ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเตะ 13 รายการ