ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข juventussv.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข:

1.1 การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ juventussv.com แสดงถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในเอกสารนี้

1.2 หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการในเว็บไซต์

การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้:

2.1 เพื่อเข้าถึงบริการและรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ juventussv.com ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกและสร้างบัญชีผู้ใช้

2.2 ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเมื่อลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ใช้

ความรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคล:

3.1 เว็บไซต์ juventussv.com จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

3.2 ผู้ใช้ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและห้ามแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต

การใช้งานและการเดิมพัน:

4.1 ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการเดิมพันในเว็บไซต์

4.2 ผู้ใช้ต้องเล่นและเดิมพันอย่างสุจริตและไม่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือไม่เป็นธรรม

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา:

5.1 เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ juventussv.com เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเว็บไซต์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

5.2 ผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิ์ในการทำซ้ำหรือกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ บนเว็บไซต์

การระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้:

6.1 เว็บไซต์ juventussv.com สงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข

6.2 เว็บไซต์อาจระงับการให้บริการชั่วคราวหรือถาวรแก่ผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย